Zabytki

W obrębie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, poza terenami cennymi przyrodniczo (pięć rezerwatów przyrody) znalazły się także miejscowości o długiej historii z cennymi budowlami sakralnymi, pałacami i parkami.
Można tu spotkać kapliczki, pogańskie kamienne rzeźby czy średniowieczne krzyże pokutne. Połączenie tych wszystkich elementów w całość daje w konsekwencji obszar o niepowtarzalnym uroku.

Muzeum Ślężańskie
W dawnym szpitalu augustianów, przy ul. Św. Jakuba 18 w Sobótce, mieści się obecne Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego. Renesansowy budynek powstał w 1568 roku, o czym informuje data umieszczona na portalu, bogato zdobionym herbami i godłem opata Elitasza Schwanengerga. Drugi, nieco starszy portal umieszczony został wtórnie na jednej ze ścian budynku po rozebraniu w rynku kamienicy, do której prowadził. Jest on o tytle ciekawy, że ponad nim znajduje się tablica z wyobrażeniem wywyższenia węża miedzianego oraz cytatem z Biblii w trzech językach: hebrajskim, greckim i łacińskim.

Oprócz tego w ściany muzeum wmurowano też wiele innych fragmentów kamieniarskich, zdobiących kiedyś budowle w Sobótce i okolicy. Wraz z eksponatami znajdującymi się w ogrodzie, tworzą ciekawy zespół zabytków, wśród których na szczególną uwagę zasługują tzw. kolumna ślężańska, średniowieczny kamienny krzyż, kapliczka pokutna oraz chrzcielnica.
We wnętrzach muzeum prezentowane są z kolei eksponaty ukazujące przyrodę Masywu Ślęży, a także dokumentujące rozwój i znaczenie ośrodka kultu pogańskiego, jaki istniał na Ślęży.

Zbiory przyrodnicze pozwalają zapoznać się z bogatą fauną i florą Masywu Ślęży, wśród których nie brakuje gatunków chronionych, a nawet endemicznych, występujących jedynie tutaj oraz z okazami geologicznymi. Z ciekawostek warto wspomnieć o zrekonstruowanej przez antropologów Uniwersytetu Wrocławskiego głowie kobiety z okresu neolitu. W muzeum odbywają się również wystawy czasowe oraz kameralne koncerty muzyczne.

Kościół Św.Jakuba
Wśród kilku znaczących zabytków wyróżnia się gotycki kościół św. Jakuba Starszego, usytuowany w górnej części rynku. Badania archeologiczne prowadzone na miejscu po II wojnie światowej ujawniły ślady romańskiej bazyliki, zbudowanej z miejscowego granitu i gabra. Kościół ten nie dotrwał do naszych czasów, a obecna, gotycka świątynia pochodzi z połowy wieku XV.

Znacznie późniejszy, bo pochodzący z XVIII wieku jest wystrój świątyni, która w 1739 roku zbarokizowano, odbudowując ją po ogromnym pożarze, jaki miał miejsce dziewięć lat wcześniej. Najstarsze fragmenty murów znaleźć można m.in. w przyziemiu wieży, gdzie wtórnie umieszczono też romańską rzeźbę lwa. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny z obrazem przedstawiającym patrona świątyni w otoczeniu aniołów; poniżej nich zniszczona pożarem Sobótka. Z lewej strony ołtarza stoi rzeźba św. Norberta, z prawej św. Augustyna. Bogato zdobiona ambona pochodzi z 1680 roku.

Sanktuarium Św. Anny
Drugą ciekawa świątynią jest kościół św. Anny, pierwotnie zbudowany poza granicami miasta jako kaplica służąca pielgrzymom przybywającym do cudownej figury św. Anny Samotrzeć, patronki rodzin (obecnie prezbiterium).
Jest to budowla późnogotycka, zbudowana w XIV wieku, w kolejnych kilka razy rozbudowywana, o czym świadczy jej zróżnicowana bryła. Do wnętrza prowadzi portal z ok. 1520 roku z nieco późniejszym zwieńczeniem, w którym znajduje się kartusz herbowy z monogramem Augustianów.

Barokowe wyposażenie świątyni zachowało się tylko w części, bowiem podczas powojennych remontów zostało częściowo przeniesione m.in. do kościoła św. Jakuba. Z pozostałego wyposażenia warto zwrócić uwagę na ołtarz główny, ambonę i liczne figury świętych. Przy kościele stoją kamienne rzeźby romańskie przedstawiające lwa i dolną część postaci ludzkiej, zwaną czasami Grzybem.

Sanktuarium w Sulistrowiczkach
Ciekawą i nieco kontrowersyjną budowlą jest kościół Matki Bożej Dobrej Rady, zbudowany w latach 1992 - 2000. Bryła świątyni nawiązująca do stylu podhalańskiego jest obca architekturze Dolnego Śląska.
Interesujące są witraże przedstawiające rośliny występujące na Łące Sulistrowickiej a także połączenie symboliki chrześcijańskiej z pogańską.

Płyta ołtarzowa spoczywa na grzbietach dwóch niedźwiedzi i nawiązuje do kultu żyjących tu plemion, jako symbol siły i potęgi Boga. Przed kościołem stoi smukła dzwonnica i figura MB dobrej Rady.

Zalew Sulistrowicki
W latach 70-tych XX wieku, na przepływającym przez wieś Sulistrowickim Potoku zbudowano zaporę, tworząc w ten sposób zalew, wykorzystywany dzisiaj jako miejsce wypoczynku. Można tutaj skorzystać z wypożyczalni sprzętu pływającego, plaży i licznych punktów gastronomicznych. Przez Sulistrowice przechodzi czerwony szlak turystyczny, którym można pójść na Ślężę, a w przeciwną stronę na Przełęcz Słupicką, oddzielającą Masyw Raduni od Wzgórz Oleszeńskich.

Zamek Górka
Najciekawszym zabytkiem Sobótki Górki jest zamek, który w obecnym kształcie powstał z kilku samodzielnych budowli, w tym kościoła i pałacu. Najstarsze jego elementy pochodzą z XIII wieku, a do najcenniejszych należą dwa kamienne, romańskie lwy znajdujące się przy bocznym wejściu.

Za zewnątrz zwraca uwagę zegar słoneczny na ścianie wieży oraz elementy upodabniające zamek do bajkowej budowli. Swój obecny kształt zamek zawdzięcza romantycznej przebudowie, jakiej dokonano w XIX wieku staraniem rodziny von Luttwitz. Wewnątrz zachowało się wiele ciekawych elementów, pochodzących z różnych okresów.